ΧΕ-2073 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Μ8Ε46907Θ-ΞΟ4

Θέμα: ΧΕ-2073 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:56:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ8Ε46907Θ-ΞΟ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου