Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ» – ΑΔΑ: 6ΛΤΙ46907Θ-8ΔΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ»
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 15:41:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΤΙ46907Θ-8ΔΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου