ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ HUBER ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 6Λ5146907Θ-ΨΨΜ

Θέμα: ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ HUBER ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:32:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ5146907Θ-ΨΨΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου