Π27Θ2-2022 – ΑΔΑ: 6ΚΕ846907Θ-54Ψ

Θέμα: Π27Θ2-2022
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 14:58:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕ846907Θ-54Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου