ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS – ΑΔΑ: 6ΚΧΠ46907Θ-6ΘΜ

Θέμα: ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 11:20:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΧΠ46907Θ-6ΘΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου