ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ – ΑΔΑ: 6ΗΦ746907Θ-ΔΞΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 10:56:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ746907Θ-ΔΞΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου