Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1554 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Γ8Τ46907Θ-ΝΥΠ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1554 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 08:33:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ8Τ46907Θ-ΝΥΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου