Π28ΘΕΗΔ50-2022 – ΑΔΑ: 6Γ0646907Θ-14Ρ

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ50-2022
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 14:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ0646907Θ-14Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου