Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα 6,7/12 – ΑΔΑ: 6ΦΨΔ46907Θ-ΩΣ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα 6,7/12
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 14:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΨΔ46907Θ-ΩΣ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου