Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΦΛΡ46907Θ-Φ87

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 14:09:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΛΡ46907Θ-Φ87
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου