Π28ΘΕΗΔ33-2022 – ΑΔΑ: 6ΦΛ646907Θ-Λ9Θ

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ33-2022
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 11:22:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΛ646907Θ-Λ9Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου