Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ε6246907Θ-5ΤΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 10:43:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6246907Θ-5ΤΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου