ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ – ΑΔΑ: 6Ε2046907Θ-Θ99

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 15:04:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε2046907Θ-Θ99
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου