Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 5433 FORD επισώτρων, διαστάσεων 185/65/15 – ΑΔΑ: 6ΔΟ446907Θ-2ΡΖ

Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 5433 FORD επισώτρων, διαστάσεων 185/65/15
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 10:48:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΟ446907Θ-2ΡΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου