Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΘΥΛΑΚΙΟΥ ΡΟΛΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΔΔΘ46907Θ-8ΞΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΘΥΛΑΚΙΟΥ ΡΟΛΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:28:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΔΘ46907Θ-8ΞΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου