Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3216/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Δ9Ψ46907Θ-Σ20

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3216/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 09:10:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ9Ψ46907Θ-Σ20
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου