Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2691/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΧΓΒ46907Θ-ΝΩΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2691/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 13:53:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΓΒ46907Θ-ΝΩΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου