Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3941/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΑΚ246907Θ-Η5Σ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3941/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 12:01:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΚ246907Θ-Η5Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου