Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3578/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 69Β146907Θ-ΞΓΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3578/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 10:36:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Β146907Θ-ΞΓΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου