Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.412 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 69ΠΧ46907Θ-ΨΥΘ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.412 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 11:53:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΠΧ46907Θ-ΨΥΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου