Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.992 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 69ΜΒ46907Θ-9Λ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.992 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 13:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΜΒ46907Θ-9Λ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου