Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας τον 12ο – ΑΔΑ: 69ΛΥ46907Θ-ΘΑ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας τον 12ο
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 09:03:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΛΥ46907Θ-ΘΑ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου