Την ανάγκη επιστροφής νοσηλίων. – ΑΔΑ: 69ΧΖ46907Θ-ΘΕΘ

Θέμα: Την ανάγκη επιστροφής νοσηλίων.
Ημερομηνία: 22/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2022 11:07:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΧΖ46907Θ-ΘΕΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου