Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1542/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 68ΖΝ46907Θ-Α9Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1542/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 14:01:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΖΝ46907Θ-Α9Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου