Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.410 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 685Π46907Θ-ΖΗ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.410 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 17:19:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 685Π46907Θ-ΖΗ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου