Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3458/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 676Κ46907Θ-ΚΔΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3458/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 11:01:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 676Κ46907Θ-ΚΔΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου