Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» – ΑΔΑ: 669846907Θ-ΤΤ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 16:00:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 669846907Θ-ΤΤ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου