Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2244 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 667Π46907Θ-ΚΒΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2244 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 09:27:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 667Π46907Θ-ΚΒΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου