Π26ΘΕΗΔ12-2022 – ΑΔΑ: 65ΥΜ46907Θ-ΦΥΗ

Θέμα: Π26ΘΕΗΔ12-2022
Ημερομηνία: 01/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 08:42:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΥΜ46907Θ-ΦΥΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου