Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης της Κουτρή Ελένης , κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στις 3,4/12/2022 – ΑΔΑ: 65Η646907Θ-75Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης της Κουτρή Ελένης ,
κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στις 3,4/12/2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:43:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Η646907Θ-75Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου