Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 64ΡΒ46907Θ-ΠΡ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 08:15:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΡΒ46907Θ-ΠΡ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου