ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ – ΑΔΑ: 62Ξ546907Θ-Δ7Χ

Θέμα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 10:28:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ξ546907Θ-Δ7Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου