Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3724/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 62ΩΛ46907Θ-ΒΛΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3724/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 10:25:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΩΛ46907Θ-ΒΛΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου