Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3283/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 61ΣΨ46907Θ-Τ8Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3283/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 09:03:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΣΨ46907Θ-Τ8Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου