Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 532/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 61ΨΟ46907Θ-ΦΑΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 532/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 07:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΨΟ46907Θ-ΦΑΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου