ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11ο/2022 ΤΗΣ ΤΑΕ HELLAS AE (ΠΡΩΗΝ AIR LIQUIDE HELLAS) – ΑΔΑ: 60ΜΩ46907Θ-ΔΥΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11ο/2022 ΤΗΣ ΤΑΕ HELLAS AE (ΠΡΩΗΝ AIR LIQUIDE HELLAS)
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 08:52:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΜΩ46907Θ-ΔΥΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου