ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑΣ STERITALC 4gr – ΑΔΑ: 60ΦΙ46907Θ-0ΧΟ

Θέμα: ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑΣ STERITALC 4gr
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:59:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΙ46907Θ-0ΧΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου