ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ – ΑΔΑ: 607346907Θ-1ΝΘ

Θέμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 13:37:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 607346907Θ-1ΝΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου