Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΡΒ8Δ46907Θ-17Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 24/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 14:25:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8Δ46907Θ-17Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου