ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ NOVOLINK – ΑΔΑ: ΡΩΙΡ46907Θ-Α69

Θέμα: ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ NOVOLINK
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 14:37:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΙΡ46907Θ-Α69
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου