Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΒΡΒ46907Θ-ΒΜ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 12:16:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΒ46907Θ-ΒΜ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου