Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 22618/7-11-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Παπαχαραλάμπους Δημητρίου , κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ,από το Γ.Ν.Χαλκίδας στον Αγιο Αιδηψού στις 06-11-2022 – ΑΔΑ: ΨΒΛΠ46907Θ-1ΛΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 22618/7-11-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Παπαχαραλάμπους Δημητρίου ,
κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ,από το Γ.Ν.Χαλκίδας στον Αγιο Αιδηψού στις 06-11-2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 10:57:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΛΠ46907Θ-1ΛΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου