Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤΥ546907Θ-ΓΩΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 14:15:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥ546907Θ-ΓΩΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου