Την αναγκη εκτέλεσης της υπ αριθμ 18895/19-9-2022 απόφασης μετακίνησης της Παπαδάκου Ιωαννας κλάδου ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου από το ΓΝ Χαλκίδας στο Κρατικό Μονοπώλειο στην Αθήνα με επιστροφή στις 8-9-2022 – ΑΔΑ: ΨΘΤΘ46907Θ-2Μ2

Θέμα: Την αναγκη εκτέλεσης της υπ αριθμ 18895/19-9-2022 απόφασης μετακίνησης της Παπαδάκου Ιωαννας κλάδου ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου από το ΓΝ Χαλκίδας στο Κρατικό Μονοπώλειο στην Αθήνα με επιστροφή στις 8-9-2022
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 10:34:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΤΘ46907Θ-2Μ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου