Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 11ο – ΑΔΑ: ΨΘΗΟ46907Θ-Α16

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 11ο
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 10:29:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΟ46907Θ-Α16
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου