Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 96/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤ0Α46907Θ-ΚΨΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 96/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2022 11:04:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ0Α46907Θ-ΚΨΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου