ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΣ3Φ46907Θ-ΥΘΠ

Θέμα: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 13:37:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3Φ46907Θ-ΥΘΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου