Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3162/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡΕΑ46907Θ-ΙΝΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3162/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 14:44:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕΑ46907Θ-ΙΝΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου