Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΨΗΙ46907Θ-8ΕΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 11:01:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΗΙ46907Θ-8ΕΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου