Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 22614/7-11-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Ελευθερίου Ελευθερίας , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής από το Γ.Ν Χαλκίδας στον Αγ Αιδηψου Ευβοίας στις 6-11-22 – ΑΔΑ: ΨΛ0Κ46907Θ-ΧΙΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 22614/7-11-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Ελευθερίου Ελευθερίας ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής από το Γ.Ν Χαλκίδας στον Αγ Αιδηψου Ευβοίας στις 6-11-22
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 10:50:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ0Κ46907Θ-ΧΙΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου